Cel wyceny

  • zabezpieczenia kredytów bankowych
  • dla ustalenia ceny sprzedaży
  • dla potrzeb zbycia w drodze przetargu
  • wniesienia aportu
  • dla celów podatkowych
  • w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
  • wyceny dla potrzeb egzekucji