przywitanie

Wycena nieruchomości — Warszawa

Rzeczoznawca majątkowy Paulina Brączkowska zajmuje się wyceną nieruchomości w Warszawie, w aglomeracji warszawskiej oraz w okolicy. Zdobyłam wykształcenie i kwalifikacje, które umożliwiają rzetelne świadczenie usług w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a także doświadczenie zawodowe.

Wyceniam nieruchomości: 

  • lokalowe,
  • gruntowe,
  • gruntowe zabudowane lub w trakcie zabudowy,
  • komercyjne dla różnych celów — restauracje, hotele itp..

 

Wykonane analizy są wykorzystywane podczas transakcji kupna lub sprzedaży nieruchomości, a także w trakcie jej ubezpieczania bądź odzyskiwania odszkodowania. Są również sporządzane w celu zabezpieczenia wierzytelności bankowych. Ze względu na moje uprawnienia oraz legalne świadczenie usług rzeczoznawczych, wyceny są akceptowane przez wszystkie banki działające na polskim rynku.

Podczas procedury współpracuję zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami, przygotowując operaty szacunkowe na zlecenie osób prywatnych, instytucji publicznych czy spółek. Podczas czynności, związanych z wyceną lokali użytkowych lub innego rodzaju nieruchomości biorę pod uwagę czynniki wpływające zarówno na wzrost, jak i spadek wartości nieruchomości, aby procedura miała obiektywny charakter. Działam na podstawie i w granicach ustawowych wytycznych, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jak wygląda wycena nieruchomości?

Rzetelna wycena nieruchomości rozpoczyna się od oceny danego obiektu oraz jego stanu. Analizie poddaje się wówczas lokalizację wycenianej rzeczy czy gruntu, sposób jego zagospodarowania, stan techniczny czy np. ilość kondygnacji budynku. Pod uwagę bierze się także dokumenty, dotyczące wskazanego obiektu, aby ustalić jego stan prawny.

Następnie, na podstawie wybranej metody wyceny, dokonuje się obliczeń. Po wszystkim zostaje sporządzony operat szacunkowy, czyli opinia rzeczoznawcy majątkowego w kwestii wartości nieruchomości. Operat ma formę pisemną i jest opatrzony stosowną pieczątką, ponieważ stanowi dokument urzędowy. 

projekt budowlany
lupa

Termin realizacji

Czas wykonania wyceny dla nieruchomości lokalowych, gruntowych i gruntowych zabudowanych to około 4 dni roboczych, które są liczone od dnia wizji lokalnej i otrzymania kompletu dokumentów. W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych czas ten jest uzgadniany indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności zlecenia.