O mnie

Posiadam państwowe uprawnienia zawodowe nr 5630 w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Należę do Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Ukończyłam kurs specjalistyczny „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych" uzyskując certyfikat pozwalający na sporządzanie wycen dla sektora bankowego.