Wycena działki — Warszawa

Oferuję wykonanie rzetelnej wyceny działki w Warszawie i okolicy. Od lat działam na terenie aglomeracji warszawskiej, dlatego doskonale orientuję się w sytuacji rynku nieruchomości w okolicach stoli. 

Dokonuję wyceny gruntów:

  • mieszkaniowych,
  • rekreacyjnych i wypoczynkowych,
  • sadów, lasów i łąk,
  • pastwisk,
  • przemysłowych,
  • rolnych,
  • usługowych.

 

Podczas każdej wyceny biorę pod uwagę czynniki, wpływające zarówno na podniesienie, jak i obniżenie wartości nieruchomości, postępując zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy. Dzięki temu moje działania mają obiektywny oraz rzetelne charakter. Przygotowane przeze mnie wyceny, operaty szacunkowe, stanowią dokumenty urzędowe i mogą być przedstawione np. w bankach podczas starania się o kredyt hipoteczny. 

 

Jak wygląda procedura wyceny działki?

Wycenę działki, podobnie jak również wykonywaną przez nas wycenę mieszkania, rozpoczyna się od oględzin nieruchomości, oceny jej stanu. Bierze się także pod uwagę sytuację prawną danej działki. Należy przy tym pamiętać, że różnego rodzaju nieścisłości w dokumentacji wpływają na obniżenie wartości nieruchomości i znacznie utrudniają jej wycenę. Rzeczoznawca analizuje także lokalny rynek nieruchomości, aby oszacować najprawdopodobniejszą cenę gruntu. Znaczenie mają także przepisy prawa miejscowego jak np. plany dotyczące zagospodarowania przestrzennego, okoliczna infrastruktura czy dostęp do mediów. 

 

Kiedy wykonuje się wycenę gruntów?

Wycenę działki najczęściej wykonuje się na potrzeby przeprowadzenia transakcji kupna i sprzedaży gruntu — szczególnie jeśli kupujący chce zaciągnąć zobowiązanie kredytowe. Często operat szacunkowy ma także znaczenie w trakcie postępowania upadłościowego bądź egzekucyjnego, a także w czasie postępowania podatkowego. Niekiedy operat szacunkowy jest również konieczny do rozpoczęcia danej inwestycji.