Wycena domu — Warszawa

Oferuję wycenę domu w Warszawie i okolicy. Usługa jest wykonywana przez rzeczoznawcę Paulinę Brączkowską w sposób rzetelny i zgodnie ze wskazaniami ustawodawcy. Wycenę przeprowadzam zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców, deweloperów czy instytucji publicznych. Stworzone operaty szacunkowe są akceptowane przez banki, działające na polskim rynku. 

Podczas wyceny domu biorę pod uwagę m.in. takie czynniki jak: Podczas wyceny domu biorę pod uwagę m.in. takie czynniki jak: 

  • stan prawny nieruchomości,
  • stan techniczny budynku i otaczającej go infrastruktury,
  • ukształtowanie terenu wokół obiektu,
  • ilość kondygnacji budynku,
  • parametry fizyczne domu,
  • rozkład pomieszczeń.

 

Znaczenie ma również lokalizacja budowli. Jeśli zdecydujesz się np. na wydzielenie domu od pozostałej części gruntu, wykonam dla Ciebie również wycenę działki. Co ważne, w trakcie procedury biorę pod uwagę zarówno czynniki, wpływające na obniżenie, jak i podniesienie wartości nieruchomości, aby przygotowany operat miał w pełni obiektywny i rzetelny charakter. 

Wycenę rozpoczynam od oceny stanu nieruchomości. Zapoznaję się także z jej stanem prawnym, mając wgląd w stosowne dokumenty. Na podstawie przyjętej metody wyceny dokonuję obliczeń, biorąc pod uwagę wiele czynników, w tym także sytuację lokalnego rynku nieruchomości. Po wszystkim sporządzam operat szacunkowy, który stanowi dokument urzędowy.

 

Kiedy warto wycenić dom?

Wycena domu u rzeczoznawcy to procedura, która jest przeprowadzana najczęściej podczas sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Dzięki rzetelnej procedurze zarówno sprzedający, jak i kupujący zyskują informację na temat obiektywnej wartości danego dobra. Operat szacunkowy ma także znaczenie podczas zaciągania zobowiązania hipotecznego, próby ubezpieczenia domu czy otrzymania odszkodowania za powstałe szkody, a także podczas podziału majątku wspólnego czy procedury egzekucyjnej.