Termin realizacji

projekt na tablecieCzas wykonania wyceny dla nieruchomości lokalowych, gruntowych i gruntowych zabudowanych to ok. 4 dni roboczych (licząc od dnia wizji lokalnej i otrzymania kompletu dokumentów). W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych czas ten jest uzgadniany indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności zlecenia.


Poznaj wolne terminy!