Cel wyceny

omawianie projektu

Wycena nieruchomości sporządzana jest m.in. do celu:

• zabezpieczenia kredytów bankowych
• dla ustalenia ceny sprzedaży
• dla potrzeb zbycia w drodze przetargu
• wniesienia aportu
• dla celów podatkowych
• podziału majątku, zniesienia współwłasności
• wyceny dla potrzeb egzekucji i postępowań upadłościowych

Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ustalane są indywidualnie w zależności od typu nieruchomości, jej wielkości, celu wyceny,  lokalizacji oraz terminu wykonania zlecenia. W celu uzyskania informacji o cenie usługi, proszę o kontakt  telefoniczny lub mailowy.