Wycena mieszkania — Warszawa

Oferuję wykonanie rzetelnej wyceny mieszkania w Warszawie i okolicy. Nazywam się Paulina Brączkowska i jestem rzeczoznawcą majątkowym. Uprawnienia pozwalają mi w legalny sposób szacować wartość mieszkań na podstawie uprawnień, nadanych mi przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Sporządzone przeze mnie operaty szacunkowe w obiektywny sposób przedstawiają szacowaną wartość mieszkania, ponieważ w trakcie pracy biorę pod uwagę zarówno czynniki wpływające na obniżenie, jak i podniesienie wartości nieruchomości. 

 

Co wpływa na wartość mieszkania?

Podczas wyceny mieszkania biorę pod uwagę wiele czynników, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na wartość nieruchomości. Przede wszystkim analizuję stan mieszkania, jego sytuację prawną, a także lokalny rynek nieruchomości. Dokonuje również oceny m.in. takich czynników jak rozkład pomieszczeń, metraż, stan techniczny znajdującej się w nim infrastruktury. Działam na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, dzięki czemu przygotowane przeze mnie dokumenty zyskują stosowną moc prawną i mogą być wykorzystywane np. podczas starania się o kredyt hipoteczny. 

 

Kiedy warto wycenić mieszkanie?

Wycena mieszkania może być dokonana z wielu powodów. Należą do nich m.in.: 

  • chęć nabycia lub sprzedaży obiektu,
  • próba zaciągnięcia kredytu hipotecznego,
  • podział majątku wspólnego,
  • postępowanie egzekucyjne,
  • postępowanie upadłościowe.

 

Bez względu na to, dlaczego zdecydujesz się na wycenę nieruchomości, sporządzę dla Ciebie operat szacunkowy zgodny ze stanem rzeczywistym nieruchomości. Jeśli dysponujesz kilkoma obiektami, również przygotuję dla Ciebie pisemne poświadczenia ich szacowanej wartości na podstawie wyceny domu czy gruntu. Nieustannie śledzę zmiany, zachodzące na rynku oraz w przepisach prawa, aby przygotowane przeze mnie dokumenty miały rzetelny charakter.