Usługi wyceny nieruchomości i sporządzanie operatów szacunkowych

Głównym profilem mojej działalności jest wycena nieruchomości – lokali, gruntów, nieruchomości zabudowanych na zlecenie klientów indywidualnych oraz firm i instytucji.

Gwarantuję profesjonalne wykonanie wyceny nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu zasady bezstronności. Informacje pozyskane w procesie wyceny stanowią tajemnicę zawodową. Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej zawodowej, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wieloletnie doświadczenie i znajomość rynku to podstawa dobrze przygotowanej wyceny nieruchomości.